Клиниката по УНГ болести при Университетска Първа МБАЛ София „ Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, ръководена от проф. д-р Веселин Павлов, д.м.н., е едно от основните й звена, свързано пряко с осъществяването на плановата и денонощна УНГ помощ на възрастни и деца над 3 години за територията на столицата и планови болни от цялата страна.

Клиниката е и база за обучение на лекари-специализанти по УНГБ.

Дейността на клиниката е подчинена изцяло на реализацията на мисията на болницата, а именно предлагане на качествена, достъпна и своевременна болнична помощ, целяща навременното диагностициране, активно лечение и укрепване здравето на пациентите от висококвалифицирани специалисти на базата на съвременна медицинска апаратура и технологии, което от своя страна осигурява високите резултати, изисквани и присъщи на медицинската помощ в Европейския съюз.

Клиниката по УНГ е ведуща в реконструктивната слухоподобряваща хирургия на средното ухо, лечението на възпалителни и невъзпалителни заболявания на средното ухо, на доброкачествени и злокачествени заболявания в областта на ларинкса и фаринкса, както и тонзилектомия, аденотомия чрез амбулторна аблация, лазер и радиочестотна терапия, при които се изключва всякакво кръвотечение.

Оборудвана е с най-съвременна медицинска апаратура и техника, вкл. лазер, използван за лечение на невъзпалителни, възпалителни и онкологични заболявания на ушите, носа и гърлото.

Осигурена е отлична организация на грижите за болните, осигурява се диетично хранене на нуждаещите се пациенти.

Налице е пълна синхронизация с дейността на другите болнични клиники, отделения, сектори и лаборатории, което дава допълнителната възможност за бързото и компетентно установяване на диагнозата и прилагане на съответстващо лечение.

Клиниката е с изцяло ново леглово и помощно оборудване, с телевизия и интернет, като разполага и с няколко единични /ВИП/ стаи.

Меню