Цялостна диагностика и лечение на всички видове ушно, носно и гърлени заболявания на пациенти, включващи:

  • Подобряваща терапия на слуха при възпалителни и невъзпалителни заболявания на ушите, доброкачествени и злокачествени образувания с използване на лазер- хирургия, вкл. слухопротезиранне;
  • Медикаментозно и хирургично лечение на носа, околоносните кухини /синуси/ – затруднено носно дишане, синузити, доброкачествени и злокачествени образувания в синусите, пластична хирургия на деформации на носа и носната преграда с използването на безкръвни методи, ендоскопска и ендоназална безкръвна хирургия, диагностичен ултразвук, лазер-хирургия;
  • Тонзили /сливици/ – безкръвно лечение посредством лазерна аблаторна терапевтична намеса;
  • Козметика на лицето, носа, устата и шията без хирургична намеса;
  • Фаринкс и ларинкс – лечение, лазерна и ендоскопска хирургия;
  • Евстахиева тръба- диагностика и терапевтично безкръвно лечение, вкл. продухнввания с кислородни импулси;
  • Обучение на специализанти;
  • Специализирани консултации на специализанти.
Меню