Проф. д-р ВЕСЕЛИН ИВАНОВ ПАВЛОВ

МБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Началник УНГ Клиника при Университетска Първа МБАЛ-София

„Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

ТЕЛЕФОН

0888 92 42 62

За предварително записване:

телефон 02 805 93 42 или 02 805 93 25

ПРИЕМ: По НЗОК и свободен прием; понеделник- петък от 10.00- 12.30 ч.

Автобиография

Първа МБАЛ – София
„Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Университетска болница

университетска болница

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

Научна степен „ Кандидат на медицинските науки“- 1986 г.

Научна степен „ Доктор на медицинските науки „- 2000 г.

Научно звание – „Професор“-2000 г.

Специализации и международни участия: Германия, Италия, Австрия, Белгия, Чехия, Турция, Русия.

Научни публикации във всички отдели на оториноларингологията- в български и чуждестранни специализирани издания – 128 бр.

Научни разработки:

  • Учебно помагало „ Наръчник на общопрактикуващия лекар“-2003 г.
  • Монография „ Евстахиева тръба-дисфункция, патологични промени в средното ухо и тяхнвото лечение“- 2002 г.
  • Учебен филм „ Стапедотомия с Er-YAG лазер за първи път в Източна Европа“
  • Съавторство в проект“ Алгоритми при лечение на УНГ заболяванията“

 –

Член на Нюйоркската академия на науките.

Член на Европейската академия по лицево-челюстна хирургия.

Член на Съюза на научните работници в България.

Национален консултант по УНГБ 2006- 2008 г.

Ръководител на екипа, изготвил държавните стандарти по УНГ болести.

Меню